Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Torild sendte dette til meg! Så hyggelig! Jeg håper at alt går bra i Northfield.

Så hyggelig å se at KSS også finner veien "over dammen"! 18. desember i år opptrådde vi igjen på TV2. Kanskje det kan brukes til en annen julekalender?

mvh

Anja Ulseth
President KSS

p.s. Vi heter faktisk fortsatt Kvindelige studenteres sangforening

Så hyggelig å se at KSS også finner veien "over dammen"! 18. desember i år opptrådde vi igjen på TV2. Kanskje det kan brukes til en annen julekalender?

mvh

Anja Ulseth
President KSS

p.s. Vi heter faktisk fortsatt Kvindelige studenteres sangforening

Så hyggelig å se at KSS også finner veien "over dammen"! 18. desember i år opptrådde vi igjen på TV2. Kanskje det kan brukes til en annen julekalender?

mvh

Anja Ulseth
President KSS

p.s. Vi heter faktisk fortsatt Kvindelige studenteres sangforening

The comments to this entry are closed.